How many / teacher/there/school

Question

How many / teacher/there/school

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-07-24T19:05:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:07:38+00:00

  How many/ teacher/ there/ school

  => How many teachers are there in the school?

  Cấu trúc:

  How many + danh từ số nhiều + are there + …..?

  0
  2021-07-24T19:07:44+00:00

  How many teachers are there in your school?

  Có từ how many là số nhiều, mà là từ chuyên dùng để hỏi cộng có thêm từ there, ta sẽ có được một câu hỏi hoàn chỉnh về số lượng.

  Cấu trúc:

  How Many + Vật hỏi+ are there + O?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )