How to viết dấu không chia hết ?

Question

How to viết dấu không chia hết ?

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-07-24T19:29:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:30:45+00:00

  \not{\vdots}

  Thêm $ đầu + đuôi 

  how-to-viet-dau-khong-chia-het

  0
  2021-07-24T19:31:32+00:00

  `\text{~~Holi~~}`

  Công thức: \not{\vdots}

  Thêm kí tự $ vào đầu và cuối công thức.

  `->` $\not{\vdots}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )