Huyền và Lần có trọng lượng bằng nhau cùng đi lên tầng 1 của một căn nhà. Huyền mất 50 giây, lần mất 45 giây . Hỏi : a) Công của huyền và lan có bằng

Question

Huyền và Lần có trọng lượng bằng nhau cùng đi lên tầng 1 của một căn nhà. Huyền mất 50 giây, lần mất 45 giây . Hỏi :
a) Công của huyền và lan có bằng nhau không.
b) công suất của ai lớn hơn

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-10-16T19:21:20+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:22:21+00:00

  a) Không

  b) Công suất của Lần lớn hơn

  0
  2021-10-16T19:23:04+00:00

  Đáp án:

   a. Công của huyền và lan có bằng nhau

  b. công suất của lan lớn hơn

  Giải thích các bước giải:

   a. lực để huyền và lan lên tầng : \({F_1} = {F_2} = mg\)

  cùng quãng đường dịch chuyển s

  công :

  \[\begin{array}{l}
  {A_1} = {F_1}s\\
  {A_2} = {F_2}s\\
   \Rightarrow {A_1} = {A_2}
  \end{array}\]

  Công của huyền và lan có bằng nhau

  b. công suất

  \(\begin{array}{l}
  {P_1} = \frac{{{A_1}}}{{{t_1}}}\\
  {P_2} = \frac{{{A_2}}}{{{t_2}}}\\
  {t_1} > {t_2} \Rightarrow {P_1} < {P_2}
  \end{array}\)

  công suất của lan lớn hơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )