I have a dinner at 7 o’clock every day nghĩa là sao ạ ?

Question

I have a dinner at 7 o’clock every day nghĩa là sao ạ ?

in progress 0
Hadley 6 ngày 2021-12-04T16:27:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:28:29+00:00

  I have a dinner at 7 o’clock every day

  => Có nghĩa là : Tôi có một bữa tối vào lúc 7 giờ hằng ngày.

  Học tốt nha và cho mk xik trả lời hay nhất nha ,iu ~~

  0
  2021-12-04T16:28:33+00:00

  I have a dinner at 7 o’clock every day

  `=>` Tôi ăn bữa tối vào 7 giờ mỗi ngày 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )