I /not /want/ go/ because/ I/ read /book /at the moment. HELP ME NOW

Question

I /not /want/ go/ because/ I/ read /book /at the moment.
HELP ME NOW

in progress 0
Reese 5 tháng 2021-07-13T08:40:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:42:03+00:00

  `->` I don’t want to go because I am reading a book at the moment.

  Vì có “at the moment” là dấu hiệu thì hiện tại tiếp diễn `->` chia thì hiện tại tiếp diễn (am reading)

  Mà vì là ở hiện tại nên ở phía trước, để bày tỏ mong muốn của bản thân, ta sử dụng thì hiện tại đơn.

  Dịch: Tôi không muốn đi vì tôi hiện đang đọc sách rồi.

  0
  2021-07-13T08:42:17+00:00

  I /not /want/ go/ because/ I/ read /book /at the moment.

  =>I don’t want to go because I am reading book at the momment.( Sau want đọng từ để nguyên có ‘to”)

  Sau at the momment là chia thì hiện tai tiếp diễn

  Cấu trúc:

  S + are, is + Ving+……….

  Câu hỏi: Are, is +S+Ving+………

  Vy gửi ạ,xin cthn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )