I remember(tell)-…fairy tales by my mum when i was little

Question

I remember(tell)…….fairy tales by my mum when i was little

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-03T17:02:04+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T17:03:07+00:00

  telling

  0
  2021-09-03T17:04:01+00:00

  I remember being told fairy tales by my mum when i was little.

  (Cấu trúc câu bị động với remember: ở đây câu chủ động sẽ dùng remember Ving- nhớ đã làm gì, thì bị động đổi thành being + Vpp.)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )