I _____ to London several times. A. have been B. have gone Note: Which one do you prefer and why not the other?

Question

I _____ to London several times.
A. have been
B. have gone
Note: Which one do you prefer and why not the other?

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2021-09-12T23:17:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:18:50+00:00

  I _____ to London several times.

  A. have been

  B. have gone

  * “been” có nghĩa là đi rồi và đã trở về, còn “gone” là đi nhưng chưa trở về. Dịch theo nghỉa của câu: Tôi đã đến London vài lần rồi. Có nghĩa là đã đi và trở về rồi -> been

  0
  2021-09-12T23:19:12+00:00

  I _____ to London several times.

  A. have been

  B. have gone

  Note: Theo mình thôi nhé:

  Thì: hiện tại hoàn thành

  Dấu hiệu: several time

  Câu B có nghĩa: “Tôi đã đi đến Luân Đôn”, vì vậy ta có thể hiểu là “tôi chưa trở về từ Luân Đôn”, vì vậy nó không đi với “vài lần”.

  Xin hay nhất ạ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )