I. Trắc nghiệm Câu 1: Diện tích của Châu Phi rộng : A.42 triệu km2 B.43 triệu km2 C.44 triệu km2 D.45 triệu km2 Câu 2: Châu Ph

Question

I. Trắc nghiệm
Câu 1: Diện tích của Châu Phi rộng :
A.42 triệu km2 B.43 triệu km2
C.44 triệu km2 D.45 triệu km2
Câu 2: Châu Phi là châu lục lớn thứ mấy trên thế giới về diện tích:
A. Thứ nhất B. Thứ hai
C.Thứ ba D. Thứ tư
Câu 3: Số dân thành thị Bắc Mĩ chiếm:
A.trên 75% B.trên 76%
C.trên 77% C.trên 78%
Câu 4: Nhiệt độ trung bình năm của Châu Phi là bao nhiêu:
A.≥18oC B. ≥19oC
C.≥20oC D.≥21oC
Câu 5: NAFTA là hiện định mậu dịch tự do của Đông Bắc Hoa Kỳ gồm:
A. Hoa kỳ – Canada – Mêhico B. Canada – Braxin – Mêhico
C. Hoa kỳ – Braxin – Mêhico C. Canada – Mêhico – Cuba
Câu 6: Cuộc tổng tuyển cử không phân biệt chủng tộc được tổ chức vào:
A.cuối tháng 1-1994 B.cuối tháng 2-1994
C.cuối tháng 3-1994 D.cuối tháng 4-1994

in progress 0
Everleigh 58 phút 2021-09-09T13:39:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:41:32+00:00

  1a

  2B

  3b

  4C

  5D

  6 A

  0
  2021-09-09T13:41:39+00:00

  1 B

  2 C

  3 A

  4 B

  5 C

  6 A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )