k= 100N/m Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được m= 250g trong A=6cm $\pi$ $\frac{

Question

k= 100N/m Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được
m= 250g trong
A=6cm
$\pi$ $\frac{1}{10}$ s

in progress 0
Jade 2 ngày 2021-12-07T12:21:58+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-07T12:22:58+00:00

    Đáp án:

    Cái gì vậy bạn

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )