Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của các chất khí khác nhau? A.Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. B. Các chất khí khá

Question

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của các chất khí khác nhau?
A.Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
B. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
C. Các chất khí khác nhau không thay đổi thể tích khi nhiệt độ thay đổi.
D. Cả ba kết luận trên đều sai.

in progress 0
Alice 1 năm 2021-10-16T01:39:22+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:40:59+00:00

  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của các chất khí khác nhau?

  B. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

                       CHÚC BẠN HỌC TỐT ^^

  0
  2021-10-16T01:41:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của các chất khí khác nhau?
  A.Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
  B. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
  C. Các chất khí khác nhau không thay đổi thể tích khi nhiệt độ thay đổi.
  D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )