khái quát nội dung bài 12 phần 2 sgk địa lớp 8 trang 41

Question

khái quát nội dung bài 12 phần 2 sgk địa lớp 8 trang 41

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-08T17:20:15+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:21:48+00:00

  1.1. Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á

  • Khu vực Đông Á gồm hai bộ phận: đất liền và hải đảo.
  • Vị trí nằm về phía đông của châu Á. Lãnh thổ Đông Á giới hạn trong khoảng vĩ độ từ 50oB đến 20oB
  • 1.2. Đặc điểm tự nhiêna. Địa hình và sông ngòi
   • Tự nhiên của khu vực có sự phân hoá từ Đông sang Tây.
   • Phần đất liền: chiếm 83,7% diện tích khu vực. 
   • Tại đây có các hệ thống núi, sơn nguyên cao, hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở nửa phía tây.
   • Vùng đồi núi thấp xen các đồng bằng rộng lớn ở phía đông ven vùng duyên hải. 
   • Mạng lưới sông dày đặc có các sông lớn: A-mua, Hoàng Hà, Trường Giang. 
   • Phần hải đảo: là vùng núi trẻ có vị trí nằm trong vòng đai núi lửa Thái Bình Dương.

   b. Khí hậu và cảnh quan

   • Nửa phía đông phần đất liền và hải đảo: Có khí hậu gió mùa, mùa đông khô lạnh, mùa hạ mát ẩm mưa nhiều.
   • Nửa phía tây phần đất liền: Với khí hậu mang tính chất lục địa khô hạn nên cảnh quan phổ biến là hoang mạc, bán hoang mạc và miền núi cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )