Khi bị hãm phanh, chiếc ô tô đang chuyển động với tốc độ 60km/h sẽ dừng lại sau khi đi thêm được 20m. Nếu ô tô này đang chuyển động với tốc độ 120 km/

Question

Khi bị hãm phanh, chiếc ô tô đang chuyển động với tốc độ 60km/h sẽ dừng lại sau khi đi thêm được 20m. Nếu ô tô này đang chuyển động với tốc độ 120 km/h thì quãng đường ô tô đi thêm được sẽ là

in progress 0
Brielle 1 tuần 2021-09-02T13:36:13+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:37:51+00:00

  Đáp án:

   s’=80m

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  60km/h = \dfrac{{50}}{3}m/s\\
  120km/h = \dfrac{{100}}{3}m/s
  \end{array}\)

  Gia tốc của chuyển động là:

  \(a = \dfrac{{{v^2} – v_0^2}}{{2s}} = \dfrac{{0 – {{\dfrac{{50}}{3}}^2}}}{{2.20}} = \dfrac{{ – 125}}{8}m/{s^2}\)

  Quảng đường ô tô đi được khi giảm từ 120km/h là:

  \(s’ = \dfrac{{{v^2} – v{‘^2}}}{{2a}} = \dfrac{{0 – {{\dfrac{{100}}{3}}^2}}}{{2.\dfrac{{ – 125}}{8}}} = 80m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )