Khi chất rắn nở ra thì thể tích và khối lượng thay đổi như thế nào? …………..lỏng………………………………………………………

Question

Khi chất rắn nở ra thì thể tích và khối lượng thay đổi như thế nào?
…………..lỏng……………………………………………………………………………………
…………..khí………………………………………………………………………………………

in progress 0
Julia 56 phút 2021-09-21T02:22:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T02:23:26+00:00

  Đáp án:

  Khi chất rắn nở ra thì thể tích tăng và khối lượng không thay đổi.

  Khi chất lỏng nở ra thì thể tích tăng và khối lượng không thay đổi.

  Khi chất khí nở ra thì thể tích tăng và khối lượng không thay đổi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )