Khi đang chạy với vận tốc 36km/h thì oto chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên oto chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2 xuống hết đ

Question

Khi đang chạy với vận tốc 36km/h thì oto chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên oto chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960m.
a) tính khoảng thời gian oto chạy hết đoạn dốc
b) vận tốc oto ở cuối đoạn dốc là bao nhiêu?

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-09-06T05:29:55+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:31:24+00:00

  Đáp án:

       a. $t = 60s$
       b. $v_t = 22 m/s$

  Giải thích các bước giải:

      Đổi: $36 km/h = 10m/s$
  Ta có: $s = v_0.t + \dfrac{at^2}{2}$ 

  Suy ra: $960 = 10.t + \dfrac{0,2.t^2}{2}$ 

  Hay: $0,2t^2 + 20t – 1920 = 0$ 

  Giải ra ta được $t_1 = – 160$ (loại);   $t_2 = 60$ (nhận). 

  Vậy thời gian để xe đi hết đoạn dốc là $t = 60$ giây. 

  b. Vận tốc ô tô ở cuối đoạn dốc là: 

   $v_t = v_0 + at = 10 + 0,2.60 = 22 (m/s)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )