Khi đặt 2 quả cầu đã nhiễm điện A và B treo trên 2 sợi chỉ mành gần nhau ta thấy chúng đẩy nhau .Hỏi 2 quả cầu A và B nhiễm điện như thế nào ?

Question

Khi đặt 2 quả cầu đã nhiễm điện A và B treo trên 2 sợi chỉ mành gần nhau ta thấy chúng đẩy nhau .Hỏi 2 quả cầu A và B nhiễm điện như thế nào ?

in progress 0
Adeline 5 tháng 2021-07-13T08:42:34+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:43:38+00:00

  Giải thích: Khi đặt 2 quả cầu đã nhiễm điện A và B treo trên 2 sợi chỉ mành gần nhau ta thấy chúng đẩy nhau .Hỏi 2 quả cầu A và B nhiễm điện như thế nào ?

  → Khi 2 quả cầu đẩy nhau chứng tỏ rằng 2 quả cầu nhiễm điện cùng một dấu. Cùng điện tích dương (+) hoặc điện tích âm (-)

  0
  2021-07-13T08:44:33+00:00

  Đáp án:

  Khi 2 quả cầu đẩy nhau chứng tỏ 2 quả cầu nhiễm điện cùng dấu . Cùng điện tích dương(+)  hoặc cùng điện tích âm (-) 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )