khi làm lạnh một vật rắn thì các đại lượng sau tăng hay giảm Thể tích…… Khối lượng riêng của vật….

Question

khi làm lạnh một vật rắn thì các đại lượng sau tăng hay giảm
Thể tích……
Khối lượng riêng của vật….

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-09-27T22:07:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:08:38+00:00

  Đáp án:

    Thể tích giảm .

  Khối lượng riêng của vật tăng.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-27T22:08:43+00:00

  Đáp án:

  khi làm lạnh một vật rắn thì các đại lượng sau tăng hay giảm

  Thể tích…giảm

  Khối lượng riêng của vật..tăng..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )