khi một vật gây ra từ trường có nghĩa là chuyển động của phân tử, nguyên tử, êlectron… gây ra từ trường đúng hay sai

Question

khi một vật gây ra từ trường có nghĩa là chuyển động của phân tử, nguyên tử, êlectron… gây ra từ trường đúng hay sai

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-08-03T23:15:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:16:31+00:00

  Đáp án:

  Từ trường sinh ra xung quanh điện tích chuyển động nên phát biểu trên là sai vì phân tử nguyên tử không nhiễm điện

   

  0
  2021-08-03T23:17:14+00:00

  Khi một vật gây ra từ trường có nghĩa là chuyển động của phân tử, nguyên tử, electron… gây ra từ trường là sai vì các nguyên tử và phân tử không thể bị nhiễm điện.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )