Khi nào lực tác dụng lên vật có thực hiện công ?

Question

Khi nào lực tác dụng lên vật có thực hiện công ?

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-12T03:13:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T03:14:22+00:00

  Đáp án:

  Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển

  Chú ý: Trong các trường hợp có công có học, ta cần tìm ra lực nào đã thực hiện công đó.

  Ví dụ: Trong trường hợp đầu tàu hỏa đang kéo các toa chuyển động thì lực thực hiện công là lực kéo của đầu tàu hỏa, hoặc trong trường hợp quả táo rơi từ trên cây xuống thì lực thực hiện công là trọng lực

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-12T03:14:38+00:00

  Đáp án:

   Khi lực tác dụng vào vật làm cho vật dịch chuyển một quãng đường theo hướng của lực

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )