khi nhiệt độ tăng từ 20 độ C đến 50 độC thì 1 lít nước nở thêm 10,3 cm ³ . Hỏi 4000 cm ³ nước ban đầu ở 20 độ C khi đun nóng tới 50 độ C thì có thể tí

Question

khi nhiệt độ tăng từ 20 độ C đến 50 độC thì 1 lít nước nở thêm 10,3 cm ³ . Hỏi 4000 cm ³ nước ban đầu ở 20 độ C khi đun nóng tới 50 độ C thì có thể tích là bao nhiêu ?
GIẢI NHANH GIÚP MÌNH VỚI MAI THI RỒI

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-07-23T08:46:48+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:48:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 2000 cm khối = 2 lít

  Vì 1 lít nước nở thêm 10,2 cm3

  Vậy 2 lít nước nở thêm số cm3 là:

                  10,2 x 2 = 20,4 ( cm3 )

  Vậy 2000cm3 nước ban đầu ở 20 độ C khi được đun nóng đến 50 độ C sec có thể tích là :

                               2000 + 20,4 = 2020,4 ( cm3 )

                                                       Đáp số : 2020,4 cm3

  ok

  0
  2021-07-23T08:48:47+00:00

  Giair :

  Mỗi lít nước khi tăng từ 200c đến 500c => nở thêm là 10,3cm3

  Ta có : 4000 cm3 = 4 lít

  4 lít nước sẽ nở thêm là: 4.10,3 = 41,2 cm3

  Vậy thể tích của khối nước là: 4000 + 41,2 = 4041,2cm3

  Đ/s : 

  Học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )