khi nói trái đất quay quanh mặt trời ta đã chọn vật làm mốc? khi nói mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây/ ta đã chọn vật nào làm mốc?

Question

khi nói trái đất quay quanh mặt trời ta đã chọn vật làm mốc? khi nói mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây/ ta đã chọn vật nào làm mốc?

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-09-01T03:41:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:42:51+00:00

  Đáp án:

   – khi nói trái đất quay quanh mặt trời ta đã chọn vật làm mốc thì ta đã chọn mặt trời làm vật mốc vì mặt trời ko chuyển động

  khi nói mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây/ ta đã chọn vật nào làm mốc ta chọn mặt đất ,các sự vật làm mốc

   

  0
  2021-09-01T03:42:58+00:00

  Đáp án+giải thích các bước giải:

  Khi nói trái đất quay quanh mặt trời đã chọn mặt trời làm mốc, Khi nói mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây ta đã chọn trái đất làm vật mốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )