khi nung nóng một vật rắn thì khối của riêng của vật giảm vì: A.Thể tích của vật tăng,khối lượng của vật không thay đổi B. Khối lượng của vật tăng thể

Question

khi nung nóng một vật rắn thì khối của riêng của vật giảm vì:
A.Thể tích của vật tăng,khối lượng của vật không thay đổi
B. Khối lượng của vật tăng thể tích của vật không thay đổi
C. Thể tích của vật giảm,khối lượng của vật tăng
D. Thể tích của vật tăng,khối lượng của vật không thay đổi

in progress 0
Brielle 3 giờ 2021-09-08T14:21:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:23:06+00:00

  Đáp án:

  D. Thể tích của vật tăng,khối lượng của vật không thay đổi

  Giải thích các bước giải:

   Khi nung nóng một vật thì nhiệt độ tăng dẫn đến các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh và hỗn loạn hơn làm thể tích của vật tăng, mà khối lượng không đổi , ta có công thức:
  \[D = \frac{m}{V}\]

  ⇒ Khối lượng riêng của vật tỉ lệ nghịch với thể tích của vật nên khi thể tích vật tăng mà khối lượng không đổi thì khối lượng riêng vật giảm 

  0
  2021-09-08T14:23:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   D nhé

  – khi đun nóng một vật rắn thì khối lượng riêng giảm:

  -Vì khi ta đun nóng một chất rắn lên thì thể tích của vật tăng mà khối lượng riêng(d)do khối lượng (m) chia cho thể tích là (V).Vì vậy khi đun nóng thể tích tăngg mà khối lượng lại giảm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )