Khi sao chép cùng một nội dung vào nhiều vị trí khác nhau ta nháy nút copy và nút paste bao nhiêu lần? Giúp mik với cứu cứu

Question

Khi sao chép cùng một nội dung vào nhiều vị trí khác nhau ta nháy nút copy và nút paste bao nhiêu lần?
Giúp mik với cứu cứu

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-08-20T03:25:17+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:26:52+00:00

  Nút copy thì chỉ cần ấn một lần để sao chép nội dung cần điền

  Nút paste phải ấn tùy vào số lần ta muốn sao chép

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-08-20T03:27:05+00:00

  1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )