khối lương riêng là gì ? đơn vị đo khối lượng riêng là gì ? công thức tính khối lượng riêng ? Nếu tên gọi ,đơn vị các đại lượng trong công thức ?

Question

khối lương riêng là gì ? đơn vị đo khối lượng riêng là gì ? công thức tính khối lượng riêng ? Nếu tên gọi ,đơn vị các đại lượng trong công thức ?

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-08-12T02:12:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:13:27+00:00

  Khối lượng riêng của 1 mét khối của 1 chất gọi là khối lượng riêng của chất đó

  Đơn vị:(kg/m^3)

  Công thức:M=D x V

  D khối lượng riêng 

  M khối lượng 

  V thể tích 

   

   

  0
  2021-08-12T02:13:36+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Khối lượng riêng là khối lượng của vật trên 1 đơn vị thể tích

  Đơn vị $kg/m^3$

  Công thức: $D=\dfrac{m}{V}$

  Trong đó: 

  D là khối lượng riêng $(kg/m^3)$

  m là khối lượng $(kg)$

  V là thể tích $(m^3)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )