Kinh tuyến, vĩ tuyến là gì ???????

Question

Kinh tuyến, vĩ tuyến là gì ???????

in progress 0
Quinn 4 tuần 2021-08-17T07:00:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:01:21+00:00

  vĩ tuyến là một đường tròn nối tất cả các điểm có cùng vĩ độ. Trên Trái Đất, đường tròn này có hướng từ đông sang tây. Vị trí trên vĩ tuyến đc xác định bằng kinh độ. Một vĩ tuyến luôn vuông góc với một kinh tuyến tại giao điểm giữa chúng. Các vĩ tuyến ở gần cực Trái Đất có đường kính nhỏ hơn.

  kinh tuyến là nửa vòng tròn trên bề mặt trái đất nối liền 2 địa cực có độ dài khoảng 20.000km chỉ hướng bắc nam và cắt thẳng góc với đường xích đạo

  0
  2021-08-17T07:01:33+00:00

  – Kinh tuyến là những đường nối liền 2 điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu.

  – Vĩ tuyến là những đường tròn trên bề mặt địa cầu vuông góc với kinh tuyến.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )