Làm giúp em ạ 1. Ngành kinh tế có vai trò quan trọng ở nhiều nước của châu Đại dương là * 2. Dãy núi cao nhất ở châu Âu là * 3. Cây trồng phổ biến ở c

Question

Làm giúp em ạ
1. Ngành kinh tế có vai trò quan trọng ở nhiều nước của châu Đại dương là *
2. Dãy núi cao nhất ở châu Âu là *
3. Cây trồng phổ biến ở châu Âu là *
4. Chủng tộc di cư đến châu Mĩ sớm nhất là *
5. Quốc gia có công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Trung và Nam Mĩ là *
6. Các sản phẩm chính của sản xuất nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là *

in progress 0
Adeline 3 tuần 2021-07-08T20:47:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:48:45+00:00

  1. Ngành kinh tế có vai trò quan trọng ở nhiều nước của châu Đại dương là ngành dịch vụ ( dựa vào bảng thống kê năm 2000)

  2. Dãy núi cao nhất ở châu Âu là dãy Elbrus với độ cao 5642 mét.

  3. Cây trồng phổ biến ở châu Âu là lúa mì, ngô, nho, cam, chanh,…

  4. Chủng tộc di cư đến châu Mĩ sớm nhất là Môn-gô-lô-it ( người da vàng ).

  5.  Quốc gia có công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Trung và Nam Mĩ là Bra-xin.

  6.  Các sản phẩm chính của sản xuất nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là cà phê, ca cao, thuốc lá, mía, bông,..

  0
  2021-07-08T20:48:52+00:00

  Câu 1 : Ngành dịch vụ ( Trang `148` / Sgk ) 

  Câu 2 : Dãy Elbrus ( Có độ cao `5.642 km ` )

  Câu 3 : Lúa mì , ngô , nho , … ( Trang `164` / Sgk ) 

  Câu 4 : Người Anh – điêng và người E-xki-nô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it

  Câu 5 : Brazil ( Trang `137`/Sgk ) 

  Câu 6 : Lúa mì , cà phê , bông , mía , … ( Trang `135` / Sgk ) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )