Làm lạnh một lượng khí xác định có thể tích không đổi thì: a. áp suất khí không đổi b. áp suất chất khí tăng C. Số phân tử trong một đơn vị thể tích k

Question

Làm lạnh một lượng khí xác định có thể tích không đổi thì:
a. áp suất khí không đổi
b. áp suất chất khí tăng
C. Số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi .
D. Số phân tử trong một đơn vị thể tích giảm theo nhiệt độ

in progress 0
aihong 16 phút 2021-10-17T04:38:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:39:09+00:00

  Đáp án: C

   

   

  0
  2021-10-17T04:39:09+00:00

  Đáp án: C. Số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi .

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )