làm thế nào để vào thư viện ảnh powerpoint có sẵn trong máy tính?

Question

làm thế nào để vào thư viện ảnh powerpoint có sẵn trong máy tính?

in progress 0
Clara 1 năm 2021-08-14T19:58:51+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-14T20:00:21+00:00

    Chọn lệnh $Insert-> Picture-> From File –> Insert Picture$

    -> Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh có sẵn cần sử dụng trong ô $Look in$

    -> vào được thư viện hình ảnh có sẵn trong trang chiếu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )