Lao động nước ta hiện nay: A:số lượng đông, chất lượng nâng lên B:số lượng cố định, tỉnh kỉ luật rất cao C:số lượng ít, cơ cấu lao động không đổi D:tr

Question

Lao động nước ta hiện nay:
A:số lượng đông, chất lượng nâng lên
B:số lượng cố định, tỉnh kỉ luật rất cao
C:số lượng ít, cơ cấu lao động không đổi
D:trình độ rất cao, phân bố đồng đều

in progress 0
Skylar 4 tuần 2021-07-09T21:54:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:56:19+00:00

  Lao động nước ta hiện nay:

  A:số lượng đông, chất lượng nâng lên

  B:số lượng cố định, tỉnh kỉ luật rất cao

  C:số lượng ít, cơ cấu lao động không đổi

  D:trình độ rất cao, phân bố đồng đều

  vì Việt Nam là nước đông dân nên số lượng đông dân và hiện nay xã hội ngày càng hội nhập nên chất lượng ngày càng tăng cao

  xin hay nhất

  0
  2021-07-09T21:56:48+00:00

  Chọn đáp án A

  -> Lao động nước ta hiện nay số lượng đông, chất lượng nâng lên .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )