Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất B tạo bởi Mg ( II ) và S (II)

Question

Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất B tạo bởi Mg ( II ) và S (II)

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-08-06T21:24:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:25:56+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Gọi công thức tổng quát của hợp chất là: $Mg_xS_y$

  Theo quy tắc hóa trị, ta có: $x.II=y.II$

  $⇔\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{II}=\dfrac{2}{2}=\dfrac{1}{1}$

  $⇒x=1;y=1$

  $⇒CTHH:MgS$

  $PTK_{MgS}=24+32=56(đvC)$

  Vậy $CTHH$ là $MgS$

  0
  2021-08-06T21:26:14+00:00

  @Thảo Sakura

  @The best of team 

  Công thức dạng chung : $Mg_{x}$ $S_{y}$ ( ở trên đầu Mg viết II và trên đầu S viết II )

  Theo quy tắc hoá trị ,ta có :  x . II = y . II

  Chuyển thành tỉ lệ : $\frac{x}{y}$ = $\frac{II}{II}$ = $\frac{2}{2}$ = $\frac{1}{1}$ 

  Chọn x = 1 và y = 1

  Công thức hoá học của hợp chất là : MgS

  => Phân tử khối của hợp chất : 24 + 32 = 56 ( đvC ) 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )