lấy 10 vd về bộ nhớ ngoài và 10 vd về thiết bị ra (lấy những vd ngoài sgk)

Question

lấy 10 vd về bộ nhớ ngoài và 10 vd về thiết bị ra
(lấy những vd ngoài sgk)

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-08-04T20:41:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:42:24+00:00

  10 vd về bộ nhớ ngòai là

  -đĩa cứng

  -đĩa mềm

  -đĩa CD

  -thiết bị nhớ Flash

  10 vd về thiết bị ra

  -máy in

  -loa

  -màn hình

  -máy in kim

  -máy in la de

  0
  2021-08-04T20:42:49+00:00

  Chức năng chính của CPU là thực hiện và điểu khiển việc thực hiện chương trình.

  – Chức năng của bộ nhớ trong là nơi chứa chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lí.

  + ROM (Read only Memory): Lưu những thông tin quan trọng cần thiết cho hoạt động của máy tính do nhà sản xuất đưa vào.

  + RAM (Random Access Memory): Lưu trữ thông tin, dữ liệu có tính chất tạm thời trong quá trình xử lí nội dung.

  – Chức năng của bộ nhớ ngoài : Dùng để lưu trữ dữ liệu lâu dài và hỗ trợ cho bộ nhớ trong.

  – Chức năng của thiết bị vào là đưa thông tin vào máy tính.

  – Chức năng của thiết bị ra là đưa dữ liệu ra từ máy tính.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )