liên hệ quá trình đô thị hoá của Việt Nam

Question

liên hệ quá trình đô thị hoá của Việt Nam

in progress 0
Hailey 5 tháng 2021-07-24T19:48:55+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:50:19+00:00

  Xưa : đời sống nông nghiệp,giản dị,chất phác,không lừa lọc

  Nay:đời sống đô thị hóa quá mức,người thụ động,lươn lẹo không ít,vào tù đến nơi mà vẫn còn lươn”em có làm gì đâu”,nhiều người béo phì,thừa cân,nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng(AIDS,HIV,COVID-19,SARS,MERS,…)

  0
  2021-07-24T19:50:20+00:00

  Tốc độ đô thị hóa quá nhanh tại Việt Nam đã dẫn tới sự phát triển không đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )