Lúc 10h , hai xe xuất phát cùng lúc từ 2 điểm A,B chạy cùng chiều . Xe A có vận tốc 54km/h đuổi theo xe B 43,2km/h . Tìm khoảng cách AB biết xe A đuổi

Question

Lúc 10h , hai xe xuất phát cùng lúc từ 2 điểm A,B chạy cùng chiều . Xe A có vận tốc 54km/h đuổi theo xe B 43,2km/h . Tìm khoảng cách AB biết xe A đuổi kịp xe B
a)Lúc 10h30
b)Tại điểm cách A 36km
Viết tóm tắt rồi giải dùm tớ nha

in progress 0
Piper 4 ngày 2021-12-05T16:43:32+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T16:44:32+00:00

  Tóm tắt:
  \(\eqalign{
  & {x_A} = 54km \cr
  & {x_B} = 43,2km \cr} \)
  Hai xe xuất phát lúc 10h
  a) Xe A đuổi kịp xe B lúc 10h30; AB = ?
  b) Xe A đuổi kịp xe B tại điểm cách A 36km; AB =?
  Giải:
  Phương trình của chuyển động thẳng đều: \(x = {x_0} + vt\)
  Chọn trục toạ độ trùng với đường thẳng AB; chiều dương là chiều từ A đến B; gốc toạ độ trùng với A; gốc thời gian là lúc hai xe xuất phát.
  + Phương trình chuyển động của xe xuất phát từ A:
  \(\left\{ \matrix{
  {x_{0A}} = 0 \hfill \cr
  {v_A} = 54km/h \hfill \cr} \right. \Rightarrow {x_A} = 54t\,\,\left( {km} \right)\)
  + Phương trình chuyển động của xe xuất phát từ B:
  \(\left\{ \matrix{
  {x_{0B}} = AB \hfill \cr
  {v_B} = 43,2km/h \hfill \cr} \right. \Rightarrow {x_B} = AB + 43,2t\,\,\left( {km} \right)\)
  a)
  Xe A đuổi kịp xe B khi:
  \({x_A} = {x_B} \Leftrightarrow 54t = AB + 43,2t\)
  Hai xe xuất phát lúc 10h. Xe A đuổi kịp xe B lúc 10h30. Vậy khi xe A đuổi kịp xe B thì hai xe đã đi được t = 0,5h.
  Ta có: \(54.0,5 = AB + 43,2.0,5 \Rightarrow AB = 5,4km\)
  b)
  Xe A đuổi kịp xe B tại điểm cách A 36km:
  \(\eqalign{
  & {x_A} = 36km \Leftrightarrow 54t = 36 \Rightarrow t = {2 \over 3}h \cr
  & \Rightarrow {x_B} = AB + 43,2.{2 \over 3} = 36 \cr
  & \Rightarrow AB = 7,2km \cr} \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )