Lực tương tác tĩnh điện giữa hai diện tích điểm đứng yên đặt cách nhau 1 khoảng 4cm là F . nếu để chúng cách nhau 1cm thì lực tương tác giữa chúng là

Question

Lực tương tác tĩnh điện giữa hai diện tích điểm đứng yên đặt cách nhau 1 khoảng 4cm là F . nếu để chúng cách nhau 1cm thì lực tương tác giữa chúng là

in progress 0
Gabriella 1 tuần 2021-11-30T14:31:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:32:39+00:00

  Đáp án:

  \(F’ = 16F\)

  Giải thích các bước giải:

  Cách 1:

  Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích trong hai trường hợp là:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  F = \frac{{k.\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\\
  F’ = \frac{{k.\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{r{‘^2}}}
  \end{array} \right. \Rightarrow \frac{F}{{F’}} = \frac{{r{‘^2}}}{{{r^2}}} = \frac{1}{{{4^2}}} \Rightarrow F’ = 16F\)

  Cách 2:

  Ta có: \(F = \frac{{k.\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} \Rightarrow F \approx \frac{1}{{{r^2}}}\)

  Khoảng cách r giảm 4 lần thì lực tương tác tăng \({4^2} = 16\) lần.

  Vậy: \(F’ = 16F\)

   

  0
  2021-11-30T14:32:55+00:00

  Đáp án:

  F’= 16*F

  Giải thích các bước giải:

  F/F’=r’^2/r^2 =1/16

  =>F’=16*F

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )