Mà một chất điểm chuyển động thì cứ sau 2s thì quãng đường đi sau dài hơn quãng đường đi trước 0,5m. Hãy tính gia tốc của chất điểm đó

Question

Mà một chất điểm chuyển động thì cứ sau 2s thì quãng đường đi sau dài hơn quãng đường đi trước 0,5m. Hãy tính gia tốc của chất điểm đó

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-08-30T17:07:45+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:09:27+00:00

  Đáp án:

  $a = 0,125m/{s^2}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Độ tăng vận tốc của chất điểm sau 2s là:

  $\Delta v = \dfrac{{\Delta s}}{{\Delta t}} = \dfrac{{0,5}}{2} = 0,25m/s$

  Gia tôc của chất điểm sau 2s:

  $a = \dfrac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \dfrac{{0,25}}{2} = 0,125m/{s^2}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )