Mắt cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm điểm cực cận cách mắt 10cm. a) tìm tiêu cự và loại kính cần đeo b) khi đeo kính người ấy nhìn được vật tron

Question

Mắt cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm điểm cực cận cách mắt 10cm.
a) tìm tiêu cự và loại kính cần đeo
b) khi đeo kính người ấy nhìn được vật trong khoảng nào?

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-07-19T09:46:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:47:11+00:00

  Đáp án:

   Tiêu cự từ 50 cm

  Loại thấu kính phân kì

  Nhìn được trong khoảng cách từ12,5cm đến xa vô cùng

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-19T09:47:39+00:00

  Đáp án:

  a) 50cm

  b) Vật cách mắt 12,5cm đến xa vô cùng

  Giải thích các bước giải:

  a) Để nhìn rõ những vật ở xa, người cận thị cần đeo kính cận là thấu kính phân kì có \(f = O{C_v} = 50cm\)

  b) Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{1}{f} =  – \dfrac{1}{{{d_{\min }}}} + \dfrac{1}{{O{C_C}}} \Rightarrow \dfrac{1}{{50}} =  – \dfrac{1}{{{d_{\min }}}} + \dfrac{1}{{10}} \Rightarrow {d_{\min }} = 12,5cm\\
  \dfrac{1}{f} =  – \dfrac{1}{{{d_{\max }}}} + \dfrac{1}{{O{C_V}}} \Rightarrow \dfrac{1}{{50}} =  – \dfrac{1}{{{d_{\max }}}} + \dfrac{1}{{50}} \Rightarrow {d_{\max }} = \infty 
  \end{array}\)

  Vậy người đó nhìn được vật cách mắt 12,5cm đến xa vô cùng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )