mắt ông an chỉ có thể nhìn rõ những vật cách mắt từ 10 đến 80cm mắt ông bình chỉ nhìn rõ vật cách mắt từ 60cm trở lên .Hỏi mắt 2 ông này có mắc tật gì

Question

mắt ông an chỉ có thể nhìn rõ những vật cách mắt từ 10 đến 80cm mắt ông bình chỉ nhìn rõ vật cách mắt từ 60cm trở lên .Hỏi mắt 2 ông này có mắc tật gì không nếu có thì là tật gì khắc phục thế nào

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-08T16:13:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T16:15:04+00:00

  Đáp án:

   – Ông An chỉ nhìn rõ các vật cách mắt từ 10cm đến 80cm nên ông An bị tất cận thị (Vì điểm cực cận và điểm cực viễn đều gần mắt hơn bình thường). 

  Cách khắc phục: Đeo kính cận. Kính cận là thấu kính phân kỳ có tiêu cự bằng khoảng cực viễn của mắt $f_k = 80cm$

  – Ông Bình chỉ nhìn rõ các vật ở cách mắt từ 60cm trở lên nên ông Bình bị tật mắt lão (Không phải là viễn thị vì điểm cực viễn vẫn ở xa vô cực). 

  Cách khắc phục: Đeo kính lão, kính lão là thấu kính hội tụ.

   

  0
  2021-09-08T16:15:15+00:00

  Đáp án:

  + Vì điểm cực viễn của mắt ông An nằm cách mắt 80cm, gần mắt hơn so với mắt thường ( mắt thường điểm cực viễn nằm ở vô cùng ) do đó ông An mắc tật cận thị. Để khắc phục tật cận thị thì ông An cần đeo thấu kính phân kỳ.

  + Vì điểm cực cận của mắt ông Bình nằm cách mắt 60cm, xa mắt hơn so với bình thường ( bình thường điểm cực cận cách mắt 20 – 25cm ) do đó mắt ông Bình có hai trường hợp xảy ra:

  – Bị lão thị do ” tuổi già sức yếu ” ????

  – Mắc tật viễn thị 

  Để khắc phục tật này, ta cần đeo thấu kính hội tụ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )