Mấy bạn ghi cho mk 1 số mở bài dùng cho tất cả các trường hợp bằng tiếng anh nhá Giúp nha:)))

Question

Mấy bạn ghi cho mk 1 số mở bài dùng cho tất cả các trường hợp bằng tiếng anh nhá
Giúp nha:)))

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-09-12T00:45:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:47:10+00:00

  1.Hello , everyone . My name is … Tday , I will talk about…

  WELL STUDY

  0
  2021-09-12T00:47:37+00:00

  Hello everyone . My name is …. I’m … years old . Today i will talk about my …

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )