Mẹ của V mất khi bạn học lớp 8, đúng lúc bố của V là anh T phải đi công tác xa nhà nên V cùng em trai là K về sống chung với ông bà nội là ông D và bà

Question

Mẹ của V mất khi bạn học lớp 8, đúng lúc bố của V là anh T phải đi công tác xa nhà nên V cùng em trai là K về sống chung với ông bà nội là ông D và bà C. Tại đây, K thường trốn học đi chơi điện tử nên bố của V đã nhờ ông bà tăng cường giám sát K. Bị K chống đối quyết liệt, ông D đuổi K ra khỏi nhà mặc dù bà C đã tìm cách ngăn cản. Những ai sau đây chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
A:
Anh T, ông D và bà C.
B:
Bạn V và K.
C:
Bạn V, bà C và anh T.
D:
Ông D và K.
17
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động cá nhân cần suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách
A:
triệt tiêu cạnh tranh.
B:
giải quyết tối ưu.
C:
san bằng mọi lợi nhuận.
D:
độc chiếm thị trường.
18
Các bạn N, B, S, T đều là học sinh lớp 8A, trong đó N là lớp trưởng. Sau khi thu 800 nghìn đồng quỹ lớp N đã giao cho T giữ số tiền này. Phát hiện T làm rơi số tiền đó trên đường đi học về, S đã bí mật nhặt và đưa cho B cất giữ. Ba ngày sau, S và B mua thuốc lắc của bà M rồi cùng nhau dùng thử. Những ai sau đây vi phạm pháp luật?
A:
Bạn T, S, B và bà M.
B:
Bà M và S.
C:
Bạn S, B và bà M.
D:
Bạn S,T và bà M.
19
Công dân thể hiện phẩm chất liêm khiết khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A:
Tăng cường thu nhập bất chính.
B:
Tư lợi tài sản công cộng.
C:
Từ chối thủ đoạn bất lương.
D:
San bằng các nguồn thu nhập.
20
Tình bạn trong sáng, lành mạnh không có biểu hiện nào sau đây?

A:
Đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu.
B:
Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
C:
Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm.
D:
Có sự phù hợp về quan niệm sống.

in progress 0
Madeline 2 giờ 2021-09-07T07:58:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:59:39+00:00

  Câu 1 D 

  Câu 2  B 

  Câu 3  C 

  Câu 4 C 

  Câu 5  C

  0
  2021-09-07T07:59:42+00:00

  1.B

  2.A

  3.D

  4.a

  5.D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )