Mn giúp mk dới Khái niệm lực , phương và chiều của lực . Hai lực cân bằng Thanks

Question

Mn giúp mk dới
Khái niệm lực , phương và chiều của lực . Hai lực cân bằng
Thanks

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-08-21T17:27:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:28:26+00:00

  lực là tác dụng đẩy/kéo của vật này lên 1 vật khác làm vật bị biến đổi chuyển động hoặc biến dạng

  phương và chiều trùng với phương, chiều của lực

  hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên 1 vật, cùng độ lớn, cùng phương nhưng ngược chiều

  0
  2021-08-21T17:28:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  lực là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác. 

  Phương gồm 2 phương : phương thẳng đứng và phương nằm ngang 

  Chiều gồm 4 chiều : từ dưới lên trên , từ trên xuống dưới , từ phải sang trái , từ trái sang phải 

  Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau có cùng phương, ngược chiều, cùng tác dụng vào một vật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )