Mọi người giúp mình viết 1 bản tự nhận xét bản thân trong 1 tuần học ạ ( có Xã Hội Chủ Nghĩa -. kính gửi lun ạ)

Question

Mọi người giúp mình viết 1 bản tự nhận xét bản thân trong 1 tuần học ạ ( có Xã Hội Chủ Nghĩa ….. kính gửi lun ạ)

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-07-25T21:33:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:34:14+00:00

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       ………………….., ngày ……….. tháng …………. năm…………………

       BẢN TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN TRONG MỘT TUẦN HỌC

  Họ và tên: ……………………………………………………………………………………….

  Lớp: ……………

  Sau khi kết thúc một tuần học, năm học 2020-2021, em xin tự nhận xét về quá trình học tập của mình trong một tuần như sau:

  MÔN GDCD:

  1. Ưu điểm:

  ………………………………………………………………….

  2. Nhược điểm

  …………………………………………………………..

  3. Sự cố gắng

  ………………………………………………

  4. Ý kiến bản thân

  …………………………………………………..

  (NHỮNG MÔN KHÁC LÀM TƯƠNG TỰ)

                                                                   HỌC SINH

                                                                 (Kí rõ họ tên)

  0
  2021-07-25T21:35:06+00:00

  Bạn điền vào các ô dưới nhé.

  moi-nguoi-giup-minh-viet-1-ban-tu-nhan-et-ban-than-trong-1-tuan-hoc-a-co-a-hoi-chu-nghia-kinh-gu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )