Mọi người ơi giúp e với. Môn tin ấy cái gì mà 01100110 ấy ạ. Giải thích giúp e với ạ. E cảm ơn 2=10 6= 7= 22= 32= 65= 177= 323= Em sẽ đánh giá 5*

Question

Mọi người ơi giúp e với. Môn tin ấy cái gì mà 01100110 ấy ạ. Giải thích giúp e với ạ. E cảm ơn
2=10
6=
7=
22=
32=
65=
177=
323=
Em sẽ đánh giá 5*

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-08-05T01:07:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:08:27+00:00

  6=00110110 

  7=00110111 

  22=00110010 00110010 

  32=00110011 00110010 

  65=00110110 00110101

  177=00110001 00110111 00110111 

  323=00110011 00110010 00110011

  Bước 1: Viết số nhị phân thành dãy

  Bước 2: Từ phải sang trái, viết số mũ của 2 bên dưới dãy số, lần lượt từ 2^0 cho đến hết

  Bước 3: Quy đổi số mũ thành giá trị

  Bước 4: Bỏ những giá trị ở số 0, lấy giá trị ở số 1

  Bước 5: Cộng các giá trị đã lấy ta sẽ được kết quả chuyển đổi

  0
  2021-08-05T01:08:54+00:00

  2 = 10

  6 = 110

  7 = 111

  22 = 10110

  32 = 100000

  65 = 1000001

  177 = 10110001

  323 = 101000011

  ——————————————————————————–

  Giải thích:

  VD số 22 ở cơ số 10, ta làm như sau:

  22/2 = 11 dư 0

  11/2 = 5 dư 1

  5/2 = 2 dư 1

  2/2 = 1 dư 0

  1/2 = 0 dư 1

  Lấy số dư từ dưới lên => Số cần tìm là 10110

  Tức ta lấy số ở cơ số 10 chia cho 2 rồi lấy thương chia 2 liên tục đến khi thương = 0, lấy số dư từ dưới lên trên chính là số ở cơ số 2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )