Môi trường đới nóng gồm những gì ?

Question

Môi trường đới nóng gồm những gì ?

in progress 0
Maria 2 năm 2021-07-24T18:08:22+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:09:29+00:00

  – Đới nóng gồm 4 kiểu môi trường : Môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường hoang mạc. 

  Đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm:

  – Nóng, ẩm quanh năm

  – Lượng mưa trung bình từ 1500mm đến 2500mm

  – Độ ẩm cao, trung bình 80%

  Đặc điểm của môi trường nhiệt đới:

  – Nhiệt độ trung bình năm khoảng 20oC

  – Lượng mưa trung bình năm từ 500mm đến 1500mm

  – Nhiệt độ cao quanh năm, có một thời kì khô hạn.

  Đặc điểm của môi trường nhiệt đới gió mùa:

  – Nhiệt độ trung bình năm trên 20oC

  – Lượng mưa trung bình năm trên 1000mm, thay đổi tuỳ thuộc vào gần hay xa biển, vào sườn núi dón gió hay khuất gió

  – Khí hậu thay đổi thất thường

  Đặc điểm của môi trường hoang mạc :

  –  Khí hậu ở đây hết sức khô hạn, khắc nghiệt.

  – Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn .

  # chúc bạn học tốt

  # xin hay nhất ạ

  @ Team FA ✔✔✔✔

   

  0
  2021-07-24T18:09:34+00:00

  – Đới nóng gồm 4 kiểu môi trường : Môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường hoang mạc.

  – Đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm :

  + Có khí hậu nóng ẩm quanh năm (quanh năm nóng trên 25°c, mưa từ 1.500 — 2.000mm).

  # No copy

  $@$ $Munz$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )