môi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp

Question

môi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-15T16:49:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T16:50:19+00:00

  Vể mặt thuận lợi: Mưa nhiều, nắng nhiều quanh năm nên có thể trồng nhiều loại cây, nuôi nhiều vật nuôi quanh năm; thực hiện các biên pháp xen canh, gối vụ,…

  Về mặt khó khăn: Nóng ẩm quanh năm là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát triển, gây hại cho cây trồng và gia súc.

  0
  2021-10-15T16:50:57+00:00

  – Môi trường xích đạo ẩm đã mang lại những thuận lợi cũng như khó khăn nhất định đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Cụ thể đó là:

  Vể mặt thuận lợi: Mưa nhiều, nắng nhiều quanh năm nên có thể trồng nhiều loại cây, nuôi nhiều vật nuôi quanh năm; thực hiện các biên pháp xen canh, gối vụ,…

  Về mặt khó khăn: Nóng ẩm quanh năm là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát triển, gây hại cho cây trồng và gia súc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )