mong mn giúp em làm ạ 30 điểm đó và nhớ không sao chép mạng nha k thì bay acc thế thôi k nói nhiều Câu 1 so sánh sự khác nhau giữ phủ định biện chư

Question

mong mn giúp em làm ạ 30 điểm đó và nhớ không sao chép mạng nha k thì bay acc thế thôi k nói nhiều
Câu 1 so sánh sự khác nhau giữ phủ định biện chứng và siêu hình
Câu 2 e vận dụng kiến thức các môn học vào thực tiễn trong cuộc sống ntn (vd)
câu 3 Trong học kỳ 1 Nam Hàng điểm trung bình môn học kỳ 2 có sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè bạn nam có nhiều tiến bộ hơn trong học tập và rèn luyện cuối năm bạn Nam được xếp loại khá. Theo em có sự phủ định nào trong tình huống trên?

in progress 0
Elliana 4 tháng 2021-07-29T04:24:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:26:29+00:00

  câu 1

  Giống nhau : 

  +phủ định biện chứng và phủ định siêu hình đều xóa bỏ , phủ nhận sự tồn tại của một sự vật hiện tượng nào đó . 
  Khác nhau : 
  – Phủ định siêu hình : 

  +cản trở xóa bỏ sạch trơn , tận gốc sự tồn tại của sự vật hiện tượng 
  -Phủ định biện chứng : 

  +cũng là phủ nhận sự tồn tại của dự vật hiện tượng nhưng không xóa bỏ , phủ , nhận sạch trơn . Phủ định biện chứng chỉ xóa bỏ nhưng cái lạc hậu tiêu cực lỗ thời , có những kế thừa nhưng yếu tố tích cực để cho sự vật hiện tượng phát triển không ngừng.

  0
  2021-07-29T04:26:32+00:00

  câu 1

  Giống nhau : 

  +phủ định biện chứng và phủ định siêu hình đều xóa bỏ , phủ nhận sự tồn tại của một sự vật hiện tượng nào đó . 
  Khác nhau : 
  – Phủ định siêu hình : 

  +cản trở xóa bỏ sạch trơn , tận gốc sự tồn tại của sự vật hiện tượng 
  -Phủ định biện chứng : 

  +cũng là phủ nhận sự tồn tại của dự vật hiện tượng nhưng không xóa bỏ , phủ , nhận sạch trơn . Phủ định biện chứng chỉ xóa bỏ nhưng cái lạc hậu tiêu cực lỗ thời , có những kế thừa nhưng yếu tố tích cực để cho sự vật hiện tượng phát triển không ngừng.

  mình chỉ làm đc câu 1 thôi ạ mong bạn thông cảm nha@

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )