một bếp điện ghi 220v-800w được sử dụng ở lưới điện có hiệu điện thế U=220v . người ta dùng bếp này để đun sôi 2 lít nước từ 20 đến 100 độ c trong thờ

Question

một bếp điện ghi 220v-800w được sử dụng ở lưới điện có hiệu điện thế U=220v . người ta dùng bếp này để đun sôi 2 lít nước từ 20 đến 100 độ c trong thời gian 15 phút
a) tính lượng điện năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng
b) tính lượng điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước
c)tại sao hai lượng điện năng được tính trên lại không bằng nhau
d)tính hiệu suất của bếp

in progress 0
Kaylee 1 giờ 2021-09-07T07:20:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:21:58+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!

  Đáp án:

  $a) 720000 (J)$

  $b) 672000 (J)$

  $c)$ Do có hao phí

  `d) 93,3%`

  Giải thích các bước giải:

      $V = 2 (lít) ⇔ m = 2 (kg)$

      $c = 4200 (J/kg.K)$

      $Δt = 100 – 20 = 80⁰C$

      $t = 15 (phút) = 900 (s)$

  $a)$

  Lượng điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng là:

      $Q_{tp} = I².R.t = P.t = 800.900 = 720000 (J)$

  $b)$

  Lượng điện năng dòng điện truyền cho nước chính là phần nhiệt lượng có ích:

      $Q_i = m.c.Δt = 2.4200.80 = 672000 (J)$

  $c)$

  Hai lượng điện năng tính trên không bằng nhau vì do có hao phí với môi trường xung quanh (hay với không khí) trong quá trình tỏa nhiệt.

  $d)$

  Hiệu suất của bếp là:

      `H = \frac{Q_1}{Q_{tp}}.100% = \frac{672000}{720000}.100%`

           `≈ 93,3%`

  0
  2021-09-07T07:22:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )