Một bếp điện tiêu thụ một điện năng A= 792kJ trong thời gian t = 24 phút, hiệu điện thế đặt vào bếp điện U= 220V. Cường độ dòng điện qua bếp nhận giá

Question

Một bếp điện tiêu thụ một điện năng A= 792kJ trong thời gian t = 24 phút, hiệu điện thế đặt vào bếp điện U= 220V. Cường độ dòng điện qua bếp nhận giá trị nào trong các giá trị sau?
A) I= 1,5 A
B) I = 2A
C) I= 2.5A
D)I=1 A

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-11-24T10:41:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:42:52+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   A=U.I.t

  $\begin{array}{l}
   \Rightarrow 792.1000 = 220.I.24.60\\
   \Rightarrow I = 2,5\left( A \right)
  \end{array}$

  0
  2021-11-24T10:43:31+00:00

  Đáp án:

   C,2,5A

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : 24 phút = 1440 s

  792kj = 792000J

  Từ CT : A = U.I.t => I = A/( U.t) 

  Cường độ dòng điện đi qua bếp là

  I= A/(U.t) = 2,5 A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )