Một bình chứa khí Oxi dung tích 10 lít ở áp suất 250k 3 và nhiệt độ 27 độ C khối khí oxi trong bình là

Question

Một bình chứa khí Oxi dung tích 10 lít ở áp suất 250k 3 và nhiệt độ 27 độ C khối khí oxi trong bình là

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-09-25T15:17:53+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:19:24+00:00

  Đáp án:

  Khối lượng của khí Oxi trong bình là 32,52g

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 250kPa = 2,5atm

  ÁP dụng phương trình khí lí tưởng, khối lượng của khí Oxi là:

  \[pV = nRT = \frac{m}{M}RT \Rightarrow m = \frac{{pVM}}{{RT}} = \frac{{2,5.10.32}}{{0,082.\left( {27 + 273} \right)}} = 32,52g\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )