một bình điện phân dung dịch CuSO4 với anốt bằng đồng, bình điện phân có điện trở R=4ôm hiệu điện thế đặt vào hai đầu của bình điện phân là U=20V . kh

Question

một bình điện phân dung dịch CuSO4 với anốt bằng đồng, bình điện phân có điện trở R=4ôm hiệu điện thế đặt vào hai đầu của bình điện phân là U=20V . khối lượng đồng bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5giây là ( cho biết khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64g/mol , hóa trị của đồng là 2)

in progress 0
Adalynn 4 tháng 2021-08-09T02:38:51+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:40:26+00:00

  Đáp án:

  m = 1,6g 

  Giải thích các bước giải:

  16phút 5s = 965s

  Cường độ dòng điện qua bình là:

  $I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{{20}}{4} = 5A$

  Khối lượng đồng bám vào catot là:

  $m = \dfrac{{A.I.t}}{{n.F}} = \dfrac{{64.5.965}}{{2.96500}} = 1,6g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )