Một bình kín có thể tích 12 lít chứa Nitơ ở áp suất 80atm có nhiệt độ 170C, xem Nitơ là khí lí tưởng. Khối lượng khí Nitơ trong bình là bao nhiêu?

Question

Một bình kín có thể tích 12 lít chứa Nitơ ở áp suất 80atm có nhiệt độ 170C, xem Nitơ là khí lí tưởng. Khối lượng khí Nitơ trong bình là bao nhiêu?

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-10-17T05:56:06+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T05:57:16+00:00

  Số mol khí:

  $n=\frac{PV}{RT}=\frac{80.12}{0,082.(170+273)}=26,4 mol$

  Khối lượng nitơ:

  $m= 26,4.28=739,2g$

  0
  2021-10-17T05:57:31+00:00

  Đáp án:

   749,1g

  Giải thích các bước giải:

   ta có:

  \[\begin{array}{l}
  n = \frac{m}{M} = \frac{m}{{28}}\\
  PV = nRT\\
   \Rightarrow 80.12 = \frac{m}{{28}}.0,081.\left( {170 + 273} \right)\\
   \Rightarrow m = 749,1\left( g \right)
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )