Một bóng đèn khi đang được thắp sáng có điện trở 12 ôm, cường độ dòng điện chạy qua là 0,5 A. Khi đo hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây tóc là: (Giải t

Question

Một bóng đèn khi đang được thắp sáng có điện trở 12 ôm, cường độ dòng điện chạy qua là 0,5 A. Khi đo hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây tóc là:
(Giải thích các bước giải nữa ạ)

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-01T05:13:31+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:14:46+00:00

  Hiệu điện thế giữa 2 đầu dây tóc bóng đèn khi đó là:

  `U=R.I = 0,5 . 12 = 6V`

  Đáp số : `U =6 V`

  0
  2021-09-01T05:15:08+00:00

  Đáp án:

  U = 6V 

  Giải thích các bước giải:

  Công thức tính hiệu điện thế giữa hai đầu của một vật ( có điện trở ) hoặc điện trở là:

  $U = I.R$

  Với công thức này thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây tóc là:

  $U = 0,5.12 = 6V$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )